O nama

Kinološki klub “Biseri Plive”

Klub je osnovan sa sjedištem u Jajcu 29.11.2010. Puni naziv kluba je sljedeći: Kinološki klub „Biseri Plive“, skraćeno K.K. „Biseri Plive“ (u daljem tekstu: Klub). Sjedište je u Jajcu, a kontakt adresa je Berte Kučare 14.

Klub je udruženje u koje se udružuju građani ljubitelji, vlasnici i odgajivači svih pasmina pasa. Cilj rada Kluba je briga o uzgoju rasnih pasa, bosanskohercegovačkih autohtonih pasmina, podsticanje uzgoja svih FCI priznatih rasa pasa i razvoj kinološke kulture.

Osnovni ciljevi i djelatnosti kluba su:

1. Kontrola uzgoja svih rasa pasa u Klubu,
2. Podsticanje naučnih istraživanja u oblasti kinologije,
3. Popularizacija FCI priznatih pasmina pasa,
4. Pomaganje i stručno osposobljavanje članova Kluba,
5. Saradnja sa organizacijama i pojedincima zainteresiranim za ove i druge pasmine,
6. Organiziranje uzgojnih smotri i specijalki svih FCI priznatih pasmina pasa, CAC, CACIB i drugih izložbi,
7. Vođenje evidencije što podrazumijeva:
a) vođenje kartoteke plemenjaka skraćeno KP,
b) vođenje kartoteke pasa sa zabranom za uzgoj – skraćeno PZU,
8. Izdavanje biltena Kluba i otvaranje i održavanje klupske web stranice, u skladu sa Zakonom, 9. Registrovanje novih primjeraka pasmine tornjak i barak,
10. Pružanje svih kinoloških usluga članovima Kluba vlasnicima rasnih pasa,
11. Razvijanje svih oblika i vidova kinologije i rad na popularizaciji svih rasnih pasmina pasa,
12. Razvijanje kinologije u skladu sa Statutom FCI.

Žiro račun

UniCredit Bank 3383602241176065

Dokumenti

Statut kluba, ID broj i rješenje iz statistike možete pogledati na linku ispod, kao i preuzeti formulare za prijavu legla i potvrdu o parenju.

Pregled dokumenata

Foto galerija

Fotografije aktivista kluba pri organizaciji Državne izložbe pasa svih pasmina

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća slobodno nas kontaktirajte. Kontaktirati nas možete putem kontakt obrazca ispod.
Kontakt obrazac